Profil společnosti

Architektonický atelier HÉTA, založený v roce 1991 je společnost s ručením omezeným, zabývající se zejména navrhováním a projektováním staveb a územním plánováním. Společnost je vlastněna osmi společníky – jednateli.

Firma Architektonický atelier HÉTA, s.r.o. je od prosince 2005 certifikována podle normy sledování jakosti ČSN ISO 9001.

Architektura je většinou rozhodující součástí našeho prostředí, scénou našeho života. Vzniká společným úsilím lidí mnoha specializací v architektonickém atelieru - stavební huti. Způsob myšlení takového společenství je surovinou, ze které vzniká i vnější podoba praktických požadavků, které dílo  ovlivňují, a tím se promítá i do  materiálního výrazu stavby.

Zpracováváme komplexní projektovou a územní dokumentaci v oblasti investic se širokým spektrem druhů staveb. Autorský tým našeho studia je připraven poskytnout veškeré služby v oblasti architektury a projektování staveb, které jsou při záměru realizovat stavbu potřebné :

 • zpracování urbanistických studií a územně plánovací dokumentace
 • zpracování architektonických studií a návrhů stavby včetně vizualizací
 • vyhodnocení vhodnosti staveniště
 • zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zpracování dokumentace pro stavební povolení
 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby
 • zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 • zpracování studií a realizační dokumentace interierů
 • návrh komunikační grafiky
 • návrh a zajištění umělecké výzdoby
 • zpracování dokumentace skutečného provedení
 • výkon technického a autorského dozoru

Pro další činnosti, související s projektem - pokud je nezajistíme sami – najdeme  vhodné osvědčené subdodavatele:

 • zajištění inženýrské činnosti
 • zaměření stávajícího stavu objektů a geodetické zaměření pozemků
 • zajištění hydrogeologických, stavebně technických, radonových, památkových, dendrologických a dalších průzkumů
 • zpracování akustických studií, studií osvětlení, oslunění, emisí a rozptylových studií
 • provedení modelu stavby v reálu i digitálně
 • fotodokumentace stavby

Během činnosti firmy získaly námi vyprojektované stavby mnohá ocenění.