Projekty & realizace
Projekty a realizace dle autora
Náhled
Stavba
Autoři
Popisek
Typ
Kategorie
Česká spořitelna v Jindřichově Hradci
Budova stojí na hlavní ulici vedoucí k náměstí. Byla postavena na místě tří malých měšťanských domů z 19. století naproti klášteru na hranici historic
Realizace
Česká spořitelna Pelhřimov
Pobočka České spořitelny v Pelhřimově vznikla rekonstrukcí hotelu postaveného ve dvacátých letech v proluce na náměstí. Vnější vzhled domu byl zachová
Realizace
Černý most – Bytový dům Bryksova – Kučerova (A)
Zástavba s veřejnými prostory vnitrobloků je moderní interpretací tradičního městského prostředí založeném na uličním prostoru a prostorech náměstí.
Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14
Pravoúhlý blok se segmentovým zkosením na severní straně tvoří jednu stranu náměstí. Na druhé straně vzmezuje prostor hlavní ulice směřující k náměstí
Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Bobkova (B)
Jeden ze čtyř vnitřních bloků obytného souboru, které tvoří jeho jádro. Dům je umístěn na západním okraji území a tvoří spolu s domem na protější stra
Realizace
Černý most Bytové domy, Praha
Blok nájemních domů tvoří hranici mezi zastvěnou plochou města a volnou přírodou, která se prolíná do parkové úpravy vnitrobloku.
Realizace
Černý most - Bytový dům Maňákova-Mansfeldova (A ´)
Obytný dům v novém souboru na okraji Prahy
Realizace
Územní plán Hlinska
Návrh územního plánu pro rozvoj města s 11 000 obyvatel
Projekt
Západočeská galerie v Plzni
Soutěžní návrh na novou galerii v Plzni v bezprostřední blízkosti historického jádra města.
Soutěž
Zvonička v Lázu
Výstavba zvoničky umístěné nově v prostoru bývalé návsi vedla k rehabilitaci a novému využití zapomenutého veřejného prostoru.
Realizace
Zastupitelský úřad České republiky ve Vilniusu
Soutěžní návrh na řešení Zastupitelského úřadu ČR v Litevské republice
Soutěž
Zastupitelský úřad České republiky v Tbilisi
Soutěžní návrh na Zastupitelský úřad České republiky v Gruzii
Soutěž
Výstavní pavilon České republiky na Světové výstavě v Hannoveru
Pavilon České republiky s tématikou udržitelného rozvoje má tvar dvou skleněných pronikajících se polokoulí.
Soutěž
Vinohradská tržnice – Pavilon, Praha
Budova tržnice, navržená jako trojlodní bazilika byla postavena v roce 1904 jako utilitární objekt podřízený zcela své funkci obecní tržnice. Dominant
Realizace
Velvyslanectví České republiky v Athénách
Rekonstrukce velvyslanectí řešila střešní nástavbou byt velvyslance, doplnila některé architektonické prvky a modernizovala technické vybavení.
Realizace
Urbanistická studie Černý most II
Rozšíření plochy obytného souboru v oblasti přechodu městské zástavby do přírodního prostředí.
Projekt
Urbanistická studie Olomouc centrum jih
Návrh urbanistické koncepce řeší novou centrální zónu města, rozložené po obou stranách řeky Moravy vytvořením bipolárního centra.
Soutěž
Urbanistická soutěž Spálená - Charvátova
Nový obchodně administrativní komplex budov s doplňkovým bydlením dokončuje a zhodnocuje prostor nad stanicí metra.
Soutěž
Telehouse- administrativní budova Telecomu
Soutěžní návrh na novou budovu Telecomu v sousedství stávajícího ředitelství.
Soutěž
Rodinný dům Koloděje
Strohá architektura domu je založena na kubickém objemu s okenními otvory krytém zakřivenou přečnívající střechou. Střecha podobného tvaru kryje zimní
Realizace
Rezidence velvyslance v Budapešti
Nová budova rezidence s recepčními prostorami pro velvyslance České republiky v Budapešti.
Soutěž
Revitalizace Karlova náměstí v Praze
Návrh na revitalizaci Karlova náměstí, rekonstrukci sadových úprav a rehabilitace společenských možností veřejného prostoru.
Soutěž
Půdní byt v Praze 7
Rekonstrukce a dostavba podkroví na půdní byt
Realizace
Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci
Soutěžní návrh na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
Soutěž
Pomník obětem komunizmu v Praze
Monumentální jednoduchá plastika vychází z motivu krychle a kříže. Kříž s konotací utrpení ale i pomoci a naděje tvoří všech šest stran krychle.
Soutěž
Pomník obětem komunizmu do Liberce
Pomník-betonová úzká kobka uzavřená nahoře prostorovou mříží konfrontuje stísněné zamřížované podzemí s pohledem do volného prostoru nad ním .
Soutěž
Pomník II. Odboje
Návrh pomníku místo obvyklého fetiše sochařského prvku nabízí klidné neokázalé meditativní prostředí, stálou připomínku pro všechny kdo nezapomínají.
Soutěž
Obytný soubor Černý most - u stanice metra
Urbanistický soubor 10 bloků obytných budov postavený dle urbanistického plánu s návratem ke tradičním městským hodnotám
Realizace
Národní technická knihovna Praha
Budovu tvoří dva propojené objekty. Část pro veřejnost je v prosklené půlválcové hale otočené do náměstí, servisní plochy v budově podél ulice.
Soutěž
Místní pobočka České spořitelny v Táboře
Budova má exponovanou polohu jako point de vue obchodní třídy i při pohledu ze silnice do Českých Budějovic. Nutnost zachování průjezdu pozemkem k sou
Realizace
Lávka pro pěší v Českém Krumlově
Lávka přes rameno řeky Vltavy zkracuje spojení z parku do centra města.
Projekt
Lávka pro pěší Holešovice- Karlín
Soutěžní návrh na spojení Karlína a Hloešovic pěší lávkou přes ostrov Štvanici.
Soutěž
Lávka pro pěší v Praze 14
Kombinace zavěšené a podpírané konstrukce a použití ocelové konstrukce s betonovými podporami pro zavěšení umožňuje řešení funkčních požadavků a dává
Realizace
Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové
Soutěžní návr na novou knihovnu v Hradci Králové
Soutěž
Interiér České spořitelny v Táboře
Modrý interiér ze stavebních konstrukcí a vestavěného nábytku se otevírá do exteriéru sídliště. Designersky řešená stavba určuje charakter interiéru.
Realizace
Interiér České spořitelny v Jindřichově Hradci
Vnitřní prostor je založen na centrální čtvercové hale, umístěné diagonálně uprostřed dispozice objektu.Tato hala prochází přes všechna tři podlaží.
Realizace
Interiér velvyslanectví České republiky v Athénách
Interiér je založen na kamenných vestavěných prvcích a lehkém mobilním nábytku. Barevnost v přírodních odstínech materiálů
Realizace
Galerie Kampa - soutěž
Nová galerie na nábřeží Vltavy v historickém centru Prahy.
Soutěž
Fitness centrum Radlice
Rozšíření sportovního areálu zřízením nového fitness centra v neužívané tělocvičně.
Realizace
Dům národnostních menšin
Objekt pro administrativu a společenský život menšin, je v rekonstruovaném domu z 19. stol. Sál pro společenská setkání navržen v přístavbě.
Realizace
Dům Zawojski , Karlovy Vary
Raně secesní dům Zawojski postavený v letech 1898 – 1901 jako krejčovský salon byl několikrát přestavován – na banku v roce 1921 a později na činžovní
Realizace
Dějiny Němců v Čechách- expozice do muzea v Ústí nad Labem
Nová expozice muzea v Ústí nad Labem přináší nový objektivizovaný pohled na historii soužití Čechů a Němců.
Soutěž
Dostavba administrativní budovy Baumit
Dostavba administrativní budovy Baumit v průmyslové zóně Brandýsa nad Labem.
Projekt
Centrální zona Zlína
Cílem soutěže bylo vytvoření a kultivace nových vstupních veřejných prostorů města a využití opuštěných Baťových závodů pro potřeby centra města.
Soutěž
Bytový dům Bobkova (J) v Praze 14
Dům na okraji obytného souboru, který tvoří hlukovou bariéru proti frekventované ulici v sídlišti Černý most v Praze.
Realizace
Bytové domy Osadní v Praze 7 - Holešovicích
Bytový dům je navržen v bývalé industriální zóně, přeměňované na obytné území na místě bývalé mlékárny.
Realizace
Bydlení Špitálka , Neherovská ul. Praha 6 – Hanspaulka
Zástavba výjmečného území ve vizuálním kontaktu s funkcionalistickou památkou osady Baba je navrženo formou rozptýlených individuálních rodinných domk
Soutěž
Budova Hypobanky na Náměstí Republiky v Praze
Budova nové banky ukončuje stavební vývoj a dává konečnou podobu Náměstí Republiky v Praze.
Soutěž
Aquapark Olomouc
Rekreačně sportovní areál s krytými i exteriérovými vodními plochami s kapacitou 300 000 návštěvníků ročně na předměstí Olomouce.
Realizace
Altán v parku mezi ulicemi Arnošta Valenty a Ocelkovou
Úsporná konstrukce z pohledového betonu na křižovatce dvou cest slouží odpočinku chodců.
Realizace