Soutěž
Galerie Kampa - soutěž
Nová galerie na nábřeží Vltavy v historickém centru Prahy.
Sovovy mlýny

Název: Galerie Kampa - soutěž Místo: Kampa, Praha 1
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 2300 m2 m2
Rok: 1997
Typ: Soutěž, Rekonstrukce
Kompletní info
Zpráva
Předmětem soutěže byla rekonstrukce a konverze stávajícího objektu bývalých Sovových mlýnů na galerii sbírek moderního umění Nadace Jana a Medy Mládkových s prostory pro stálou expozici Františka Kupky i pro krátkodobé výstavy malířského i sochařského umění. Návrh ve dvou variantách organizuje výstavní plochu kolem nového výtahu propojujícího všechna patra na různých úrovních. Výtah je řešen jako věž, zakončená kubickým skleněným zastřešením, které tvoří jakousi značku galerie . Plocha dvora je v jedné variantě využita pro exteriérové výstavy plastik, ve druhé pro případné rozšíření galerijních prostorů jednoduchým nevtíravým hranolem s důrazem na optimální kvalitní osvětlení.
Sovovy mlýny

Přízemí - základní varianta

Půdorys přízemí - extenze

Západní pohled

Severní pohled, pohled na jižní dvůr

Jižní pohled

Řez