Autoři
Ing. arch. Zuzana Stašková
architekt, jednatel