Autoři
Ing. akad. arch. Vladimír Štulc
architekt, jednatel