Projekty & realizace
Projekty a realizace
Náhled
Stavba
Autoři
Popisek
Typ
Kategorie
Dům s pečovatelskou službou, Praha 4
Kompletní rekonstrukce domu s malometrážními byty
Realizace
Pěší lávka: Holešovice - Karlín, Praha
Dvě soustavy lan, stožáry i skořápka kapotáže lávky mohou připomenout tvarosloví rekreačních plachetnic.
Soutěž
Nástavba bytových domů Jilmová, Praha 3
Jednopodlažní nástavba na čtyřpodlažním bytovém objektu, včetně výtahů a zateplení objektu.
Realizace
Knihovna fakulty dopravní ČVUT v Praze 2
Nové využití dvou úrovní původní kotelny v uvolněném suterénu řeší potřebu fakultní knihovny, studovny a menzy.
Realizace
Riyadh-Airport Gate, Saudská Arábie
Zóna zastínění stanoviště policie nad dálnicí - studie
Projekt
Dostavba objektu Malé Scény - Zlín
Návrh zachovává kompozici původních pěti staveb architekta Karfíka. Návrh v soutěži získal odměnu.
Soutěž
Obytný blok (E) – Černý Most, Praha 14
56 bytů, podzemní garáže
Projekt
Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15
Schéma čtyř polouzavřených bloků se stalo klíčem k urbanistickému řešení bytové zástavby Košíku.
Realizace
Administrativní budova Praha 14 – Černý Most
Administrativní budova, koncipovaná zejména pro Odbor dopravně správních agentur Magistrátu hl. m. Prahy.
Projekt
Lokalita Vídeňský rybník - Třebíč
Studie zastavění 10 ha pozemku na okraji městského jádra Třebíče
Projekt
Rekonstrukce podkroví rekreační chalupy v Jižních Čechách
Vestavba podkroví pro možnost celoročního užívání objektu.
Realizace
Rodinný dům pro 4 - 6 ti člennou rodinu, ateliér, okolí Prahy
Soutěžní návrh „Ideálního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu“ a jeho aplikace pro stavební povolení.
Realizace
Samoobslužný obchodní dům, Ústí nad Labem
Účelová halová stavba je zahalena druhým plánem obvodových stěn
Realizace
Úřad městské části Praha 17 – Řepy
Konfigurace různých segmentů, polžených v horizontále i ve vertikále
Realizace
Obytný blok (A), Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15
174 bytů v osmi domech, podzemní garáže
Realizace
Obytný blok (B), Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15
143 bytů v šesti domech, podzemní garáže, komerční plochy.
Realizace
Obytný blok (C) – Černý Most, Praha 14
139 bytů, z toho 21 chráněných, podzemní garáže, komerční plochy
Realizace
Obytný blok (G) – Černý Most, Praha 14
111 bytů, z toho 9 chráněných, podzemní garáže
Realizace
Obytný blok se zahradou (J) - Černý Most, Praha 14
Podél osluněných fasád objektu je situována obytná zahrada jako privátní prostor
Realizace
Obytný dům se startovními byty (H) – Černý Most, Praha 14
61 bytů, z toho 8 chráněných, komerční prostory, parking v suterénu
Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Bobkova (B)
Jeden ze čtyř vnitřních bloků obytného souboru, které tvoří jeho jádro. Dům je umístěn na západním okraji území a tvoří spolu s domem na protější stra
Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14
Pravoúhlý blok se segmentovým zkosením na severní straně tvoří jednu stranu náměstí. Na druhé straně vzmezuje prostor hlavní ulice směřující k náměstí
Realizace
Pomník II. Odboje
Návrh pomníku místo obvyklého fetiše sochařského prvku nabízí klidné neokázalé meditativní prostředí, stálou připomínku pro všechny kdo nezapomínají.
Soutěž
Lávka pro pěší v Praze 14
Kombinace zavěšené a podpírané konstrukce a použití ocelové konstrukce s betonovými podporami pro zavěšení umožňuje řešení funkčních požadavků a dává
Realizace
Česká spořitelna v Jindřichově Hradci
Budova stojí na hlavní ulici vedoucí k náměstí. Byla postavena na místě tří malých měšťanských domů z 19. století naproti klášteru na hranici historic
Realizace
Interiér České spořitelny v Jindřichově Hradci
Vnitřní prostor je založen na centrální čtvercové hale, umístěné diagonálně uprostřed dispozice objektu.Tato hala prochází přes všechna tři podlaží.
Realizace
Vinohradská tržnice – Pavilon, Praha
Budova tržnice, navržená jako trojlodní bazilika byla postavena v roce 1904 jako utilitární objekt podřízený zcela své funkci obecní tržnice. Dominant
Realizace
Dům Zawojski , Karlovy Vary
Raně secesní dům Zawojski postavený v letech 1898 – 1901 jako krejčovský salon byl několikrát přestavován – na banku v roce 1921 a později na činžovní
Realizace
Česká spořitelna Pelhřimov
Pobočka České spořitelny v Pelhřimově vznikla rekonstrukcí hotelu postaveného ve dvacátých letech v proluce na náměstí. Vnější vzhled domu byl zachová
Realizace
Rodinný dům Koloděje
Strohá architektura domu je založena na kubickém objemu s okenními otvory krytém zakřivenou přečnívající střechou. Střecha podobného tvaru kryje zimní
Realizace
Místní pobočka České spořitelny v Táboře
Budova má exponovanou polohu jako point de vue obchodní třídy i při pohledu ze silnice do Českých Budějovic. Nutnost zachování průjezdu pozemkem k sou
Realizace
Interiér České spořitelny v Táboře
Modrý interiér ze stavebních konstrukcí a vestavěného nábytku se otevírá do exteriéru sídliště. Designersky řešená stavba určuje charakter interiéru.
Realizace
Velvyslanectví České republiky v Athénách
Rekonstrukce velvyslanectí řešila střešní nástavbou byt velvyslance, doplnila některé architektonické prvky a modernizovala technické vybavení.
Realizace
Bytové domy Osadní v Praze 7 - Holešovicích
Bytový dům je navržen v bývalé industriální zóně, přeměňované na obytné území na místě bývalé mlékárny.
Realizace
Dům národnostních menšin
Objekt pro administrativu a společenský život menšin, je v rekonstruovaném domu z 19. stol. Sál pro společenská setkání navržen v přístavbě.
Realizace
Černý most - Bytový dům Maňákova-Mansfeldova (A ´)
Obytný dům v novém souboru na okraji Prahy
Realizace
Černý most – Bytový dům Bryksova – Kučerova (A)
Zástavba s veřejnými prostory vnitrobloků je moderní interpretací tradičního městského prostředí založeném na uličním prostoru a prostorech náměstí.
Realizace
Urbanistická studie Černý most II
Rozšíření plochy obytného souboru v oblasti přechodu městské zástavby do přírodního prostředí.
Projekt
Půdní byt v Praze 7
Rekonstrukce a dostavba podkroví na půdní byt
Realizace
Zastupitelský úřad České republiky ve Vilniusu
Soutěžní návrh na řešení Zastupitelského úřadu ČR v Litevské republice
Soutěž
Národní technická knihovna Praha
Budovu tvoří dva propojené objekty. Část pro veřejnost je v prosklené půlválcové hale otočené do náměstí, servisní plochy v budově podél ulice.
Soutěž
Přírodovědecká fakulta University Palackého v Olomouci
Soutěžní návrh na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci
Soutěž
Urbanistická soutěž Spálená - Charvátova
Nový obchodně administrativní komplex budov s doplňkovým bydlením dokončuje a zhodnocuje prostor nad stanicí metra.
Soutěž
Zastupitelský úřad České republiky v Tbilisi
Soutěžní návrh na Zastupitelský úřad České republiky v Gruzii
Soutěž
Interiér velvyslanectví České republiky v Athénách
Interiér je založen na kamenných vestavěných prvcích a lehkém mobilním nábytku. Barevnost v přírodních odstínech materiálů
Realizace
Bytový dům Bobkova (J) v Praze 14
Dům na okraji obytného souboru, který tvoří hlukovou bariéru proti frekventované ulici v sídlišti Černý most v Praze.
Realizace
Zvonička v Lázu
Výstavba zvoničky umístěné nově v prostoru bývalé návsi vedla k rehabilitaci a novému využití zapomenutého veřejného prostoru.
Realizace
Urbanistická studie Olomouc centrum jih
Návrh urbanistické koncepce řeší novou centrální zónu města, rozložené po obou stranách řeky Moravy vytvořením bipolárního centra.
Soutěž
Fitness centrum Radlice
Rozšíření sportovního areálu zřízením nového fitness centra v neužívané tělocvičně.
Realizace
Pomník obětem komunizmu do Liberce
Pomník-betonová úzká kobka uzavřená nahoře prostorovou mříží konfrontuje stísněné zamřížované podzemí s pohledem do volného prostoru nad ním .
Soutěž
Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové
Soutěžní návr na novou knihovnu v Hradci Králové
Soutěž
Telehouse- administrativní budova Telecomu
Soutěžní návrh na novou budovu Telecomu v sousedství stávajícího ředitelství.
Soutěž
Lávka pro pěší Holešovice- Karlín
Soutěžní návrh na spojení Karlína a Hloešovic pěší lávkou přes ostrov Štvanici.
Soutěž
Územní plán Hlinska
Návrh územního plánu pro rozvoj města s 11 000 obyvatel
Projekt
Obytný soubor Černý most - u stanice metra
Urbanistický soubor 10 bloků obytných budov postavený dle urbanistického plánu s návratem ke tradičním městským hodnotám
Realizace
Bydlení Špitálka , Neherovská ul. Praha 6 – Hanspaulka
Zástavba výjmečného území ve vizuálním kontaktu s funkcionalistickou památkou osady Baba je navrženo formou rozptýlených individuálních rodinných domk
Soutěž
Altán v parku mezi ulicemi Arnošta Valenty a Ocelkovou
Úsporná konstrukce z pohledového betonu na křižovatce dvou cest slouží odpočinku chodců.
Realizace
Centrální zona Zlína
Cílem soutěže bylo vytvoření a kultivace nových vstupních veřejných prostorů města a využití opuštěných Baťových závodů pro potřeby centra města.
Soutěž
Aquapark Olomouc
Rekreačně sportovní areál s krytými i exteriérovými vodními plochami s kapacitou 300 000 návštěvníků ročně na předměstí Olomouce.
Realizace
Černý most Bytové domy, Praha
Blok nájemních domů tvoří hranici mezi zastvěnou plochou města a volnou přírodou, která se prolíná do parkové úpravy vnitrobloku.
Realizace
Galerie Kampa - soutěž
Nová galerie na nábřeží Vltavy v historickém centru Prahy.
Soutěž
Rezidence velvyslance v Budapešti
Nová budova rezidence s recepčními prostorami pro velvyslance České republiky v Budapešti.
Soutěž
Dostavba administrativní budovy Baumit
Dostavba administrativní budovy Baumit v průmyslové zóně Brandýsa nad Labem.
Projekt
Revitalizace Karlova náměstí v Praze
Návrh na revitalizaci Karlova náměstí, rekonstrukci sadových úprav a rehabilitace společenských možností veřejného prostoru.
Soutěž
Západočeská galerie v Plzni
Soutěžní návrh na novou galerii v Plzni v bezprostřední blízkosti historického jádra města.
Soutěž
Dějiny Němců v Čechách- expozice do muzea v Ústí nad Labem
Nová expozice muzea v Ústí nad Labem přináší nový objektivizovaný pohled na historii soužití Čechů a Němců.
Soutěž
Výstavní pavilon České republiky na Světové výstavě v Hannoveru
Pavilon České republiky s tématikou udržitelného rozvoje má tvar dvou skleněných pronikajících se polokoulí.
Soutěž
Budova Hypobanky na Náměstí Republiky v Praze
Budova nové banky ukončuje stavební vývoj a dává konečnou podobu Náměstí Republiky v Praze.
Soutěž
Pomník obětem komunizmu v Praze
Monumentální jednoduchá plastika vychází z motivu krychle a kříže. Kříž s konotací utrpení ale i pomoci a naděje tvoří všech šest stran krychle.
Soutěž
Lávka pro pěší v Českém Krumlově
Lávka přes rameno řeky Vltavy zkracuje spojení z parku do centra města.
Projekt