Soutěž
Výstavní pavilon České republiky na Světové výstavě v Hannoveru
Pavilon České republiky s tématikou udržitelného rozvoje má tvar dvou skleněných pronikajících se polokoulí.
Pohled východní

Název: Výstavní pavilon České republiky na Světové výstavě v Hannoveru Místo: Hannover, Spolková republika Německo / Hannover, Germany
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 2 800 m2
Rok: 1999
Typ: Soutěž, Rekonstrukce, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Pavilon České republiky pro Expo 2000 v Hannoveru je navržen tak, aby představil Českou republiku mezinárodní veřejnosti jako stát vyvinuté kultury, který se angažuje v ekologickém hnutí lidstva. Jednoduchá ale výrazná architektura pavilonu a zajímavá expozice jsou navrženy tak, aby přitáhly návštěvníky do pavilonu. Pavilon nepřehnané velikosti z prostých materiálů má tvar dvou pronikajících se polokoulí utopených v bujné zeleni.
Pavilon České republiky s tématikou udržitelného rozvoje má tvar dvou pronikajících se polokoulí symbolizujících skleník – ochranu života a rostlinstva.. Menší z obou polokoulí pak je skutečně využita jako skleník s ekologickou tématikou a bujnou vegetací. Větší polokoule s expozicemi „Minulost“, Přítomnost“ a Budoucnost“ tvoří s ekologickou částí ve skleníku jeden prostorový celek se vzájemnou interakcí. Expozice pavilonu je doplněna restaurací, divadelním amfiteátrem.
Pohled jižní

Pohled severní

Pohled západní

Přízemí

1.patro

Řez