Nepodarilo se pripojit k databazi !!!
Nepodarilo se najit databazi !!!

Architektura
Interiér
Urbanismus
Služby
Architektura je většinou rozhodující součástí našeho prostředí, scénou našeho života. Vzniká společným úsilím lidí mnoha specializací v architektonickém atelieru. V této kategorii Vám představujeme stručně výběr realizovaných i nerealizovaných projektů včetně soutěžních návrhů novostaveb i rekonstrukcí různých druhů pozemních staveb, zpracovaných v našem atelieru od jeho založení v roce 1991.
Ateliér Héta zpracovává rovněž interiéry a to jak samostatné projekty, tak v rámci projektu celých novostaveb. Zde jsou uvedeny významnější návrhy a realizace interierů novostaveb i rekonstruovaných budov.
Představujeme Vám též naši činnost v oblasti urbanismu a tvorby životního prostředí od územního plánování až po detaily venkovních úprav souvisejících se stavbou.
Architektonický ateliér HÉTA zpracovává komplexní projektovou a územní dokumantaci v oblasti investic se širokým spektrem druhů staveb. Poskytujeme veškeré služby v oblasti architektury a projektování staveb:
* urbanistické studie
* územně plánovací dokumentace
* architektonické studií a návrhy staveb
* vyhodnocení vhodnosti staveniště
* dokumentace pro územní rozhodnutí
* dokumentace pro stavební povolení
* podklady pro výběr dodavatele
* dokumentace pro realizaci stavby
* studíe interiérů
* realizační dokumentace interierů
Novinky
Kontakt
Architektonický atelier
HÉTA plus, s.r.o.
Ortenovo náměstí 2
170 00, Praha 7

tel: +420 220 805 960
fax: +420 220 805 960
email: aaheta@aaheta.cz