Ocenění
Náhled
Soutěž
Cena
Autoři
Akce


Fasáda roku 2004 Baumit
1. cena
Obytný dům se startovními byty (H) – Černý Most, Praha 14


Baumit 2000
1.cena
Černý most - Bytový dům Maňákova-Mansfeldova (A ´)


Fasáda roku 2000 Baumit
2. cena
Obytný blok se zahradou (J) - Černý Most, Praha 14


Soutěž fasáda roku 2001
2. cena v kategorii Novostavba
Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14


Soutěž Taurus – 3. ročník
2. místo
Úřad městské části Praha 17 – Řepy


Baumit 2001 - fasáda roku
2.cena
Černý most Bytový dům Bryksova-Maňákova (C) Praha 14


Ideová soutěž 2003
2.cena
Pomník II. Odboje


Urbanisticko-architektonická jednokolová ideová soutěž
2.cena
Urbanistická studie Olomouc centrum jih


Sochařská soutěž 2002
2.cena
Pomník obětem komunizmu do Liberce


Finalista kategorie novostavba Grand Prix 1995 Obce architektů
Nominace na titul Stavba roku 1996
Úřad městské části Praha 17 – Řepy


Architektonická soutěž
Odměna
Urbanistická soutěž Spálená - Charvátova


Architektonická soutěž 2008
Odměna
Dějiny Němců v Čechách- expozice do muzea v Ústí nad Labem


Stavba roku 1996
nominace
Úřad městské části Praha 17 – Řepy


Ideová architektonická kombinovaná jednokolová soutěž
odměněný návrh
Dostavba objektu Malé Scény - Zlín