Soutěž
Dostavba objektu Malé Scény - Zlín
Návrh zachovává kompozici původních pěti staveb architekta Karfíka. Návrh v soutěži získal odměnu.
Dostavba objektu Malé Scény - Zlín

Název: Dostavba objektu Malé Scény - Zlín Místo: Zlín
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková
Velikost: parkoviště, garáže, divadelní sály, zkušebny
Rok: 2001
Typ: Soutěž, Rekonstrukce, Novostavba
Ocenění: odměněný návrh - Ideová architektonická kombinovaná jednokolová soutěž
Kompletní info
Zpráva
Byla navržena terasovitá struktura - parkoviště, garáže, sály - která <br /><br />
v zásadě sleduje svažitost stávajícího terénu. Celá navržená stavba <br /><br />
sleduje původní konfiguraci a zachovává kompozici původních pěti<br /><br />
staveb architekta Karfíka.
Perspektiva

28.02.2001, Jakub Vrtiška
Axonometrie

28.02.2001, Jakub Vrtiška
Řez

28.02.2001, Patrik Stašek
Pohled

28.02.2001, Patrik Stašek
Původní stav objektů arch. Karfíka

31.12.2000, vyhlašovatel soutěže
Půdorys 1.P.P., 1.N.P.

28.02.2001, Patrik Stašek
Situace

28.02.2001, Patrik Stašek