Realizace
Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15
Schéma čtyř polouzavřených bloků se stalo klíčem k urbanistickému řešení bytové zástavby Košíku.
Obytný soubor Košík - Slunečný vršek

Název: Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15 Místo: Ul. Doupovská, K horkám, Praha 15
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková, Ing. arch. Patrik Stašek
Investor: ORCO GROUP, a.s.
Velikost: 84133 m2
Rok: 2004
Typ: Realizace, Novostavba, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Schéma čtyř polouzavřených bloků ve střední části zájmového území se stalo klíčem k urbanistickému řešení bytové zástavby Košíku - tzv. Slunečného vršku developerské společnosti IPB Real. Severní, větší polovinu této kompozice zaujímají dva bloky s navzájem propojeným systémem dvou podzemních úrovní parkování. Ve značné hustotě zástavby je střídání různých výškových hladin jednotlivých domů v blocích prostředkem, jak zajistit vždy dobré oslunění bytů. Ve východní části území je řešeno obchodní vybavení, západní část s nižší koncentrací bytů.
Perspektiva řešeného území – varianta 1 a 2

31.10.2002, František Weber
Situace řešeného území – varianta 1

31.10.2002, Patrik Stašek
Situace řešeného území – varianta 2

31.10.2002, Patrik Stašek
Řez – obytné bloky A a B

30.09.2002, Patrik Stašek
Západní pohled, řez – obytný blok A

30.06.2004, Patrik Stašek
Pohledy od severozápadu – obytné bloky A, B

30.06.2004, Patrik Stašek
A – západní fasáda, B – pohled od jihovýchodu

07.04.2006, Jan Stašek
B – západní fasáda, A – detail sz nároží

07.04.2006, Jan Stašek