Projekt
Lokalita Vídeňský rybník - Třebíč
Studie zastavění 10 ha pozemku na okraji městského jádra Třebíče
Lokalita Vídeňský rybník - Třebíč

Název: Lokalita Vídeňský rybník - Třebíč Místo: Třebíč
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková, Ing. arch. Patrik Stašek
Velikost: 173320 m2 / bydlení, občanská vybavenost, sport a rekreace, zeleň
Rok: 2003
Typ: Projekt, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Lokalita o celkové výměře přes 17 ha jižně od centra Třebíče je na obvodu kompaktní zástavby města, přilehlá k plánované trase silničního obchvatu. Při této komunikaci je navržen protihlukový val. Plocha, věnovaná bydlení je dělena na menší oblasti, které se charakterizují určitým typem obytné zástavby: Polouzavřené bloky a liniové sestavy na západě,, rodinné domy na jihu a bodové viladomy ve středu území. Funkční plochy rekreace, sport a veřejné vybavení oddělují obytnou zónu na východě od komunikace, směřující do středu města.
Perspektiva

31.03.2003, Daniel Fiala
Urbanistická koncepce zástavby

31.03.2003, Patrik Stašek
Axonometrie

31.03.2003, Daniel Fiala
Doprava

31.03.2003, Patrik Stašek
Schema území v územním plánu

31.03.2003, Patrik Stašek