Realizace
Obytný blok (A), Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15
174 bytů v osmi domech, podzemní garáže
Obytný blok (A), Obytný soubor Košík - Slunečný vršek

Název: Obytný blok (A), Obytný soubor Košík - Slunečný vršek, Praha 15 Místo: Ul. Doupovská, K horkám, Praha 15
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková, Ing. arch. Patrik Stašek
Investor: ORCO GROUP, a.s.
Velikost: 174 bytů v osmi domech, dvoupodlažní podzemní garáž (185 stání) + 10 stání v 1n.p.
Rok: 2006
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Schéma čtyř polouzavřených bloků ve střední části zájmového území se stalo klíčem k urbanistickému řešení bytové zástavby Košíku - tzv. Slunečného vršku developerské společnosti IPB Real. Severní, větší polovinu této kompozice zaujímají dva bloky, pracovně nazvané A a B, s navzájem propojeným systémem dvou podzemních úrovní parkování. Ve značné hustotě zástavby je střídání různých výškových hladin jednotlivých domů v blocích prostředkem, jak zajistit vždy dobré oslunění bytů.
Obytný blok A – severní fasáda

07.04.2006, Jan Stašek
Obytný blok A – západní fasáda

07.04.2006, Jan Stašek
Obytný blok A – detail sz nároží

07.04.2006, Jan Stašek
Obytný blok A – západní fasáda

07.04.2006, Jan Stašek
Obytný blok A – jihozápadní nároží

07.04.2006, Jan Stašek
Západní pohled, řez – obytný blok A

07.04.2006, Jan Stašek
Pohled severní – obytné bloky A a B

30.06.2004, Patrik Stašek
Řez – obytné bloky A a B

30.06.2004, Patrik Stašek
Situace – obytné bloky A a B

30.06.2004, Patrik Stašek
Obytný blok A – západní fasáda

27.12.2006, Patrik Stašek
Obytný blok A – detail sz nároží

27.12.2006, Patrik Stašek