Realizace
Obytný blok (C) – Černý Most, Praha 14
139 bytů, z toho 21 chráněných, podzemní garáže, komerční plochy
Obytný blok (C) – Černý Most

Název: Obytný blok (C) – Černý Most, Praha 14 Místo: Ul. Ocelkova, Praha 14, Černý Most
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková
Velikost: 139 bytů, z toho 21 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, tříúrovňová podzemní garáž
Rok: 2006
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Blok tvoří severní polovinu šestipodlažní zástavby v polouzavřené kompozici. Obslužné komunikace na jejím obvodu nejsou v pravoúhlé síti i když se jí blíží. To je v konceptu využito ve vzájemném prolínání dvou půdorysných pravoúhlých osnov, což se projevuje ve hmotách zejména na nárožích a na koncových domech. Vzniklá struktura je i díky poměrně dramatickému sklonu terénu natolik bohatá, že ji prospívá jen jednoduché pojetí barev.
Obytný blok C – severo-západní nároží

08.01.2007, Patrik Stašek
Obytný blok C – západní fasáda

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – severní fasáda

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – východní fasáda

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – jižní fasáda

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – východní fasáda - vnitroblok

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – jižní fasáda - vnitroblok

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – západní fasáda - vnitroblok

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – jižní fasáda

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – detail fasády, vstupu, sz. nároží

09.05.2006, Jan Stašek, Patrik Stašek
Obytný blok C – situace

16.08.2006, Patrik Stašek
Obytný blok C – západní, jižní fasáda - detail

20.01.2007, Lukáš Žentel
Obytný blok C – severní, východní fasáda - detail

20.01.2007, Lukáš Žentel