Realizace
Interiér České spořitelny v Táboře
Modrý interiér ze stavebních konstrukcí a vestavěného nábytku se otevírá do exteriéru sídliště. Designersky řešená stavba určuje charakter interiéru.
Půlkruhové schodiště v hale

Antonín Vodák
Název: Interiér České spořitelny v Táboře Místo: Berlínská ulice Tábor- sídliště Lužnice
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 1100 m2 / 800 m kancelářských ploch
Rok: 1995
Typ: Realizace, Interiér, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Prostorové řešení interiéru vychází z architektonického konceptu budovy kombinujícího pevnou vnitřní kubickou strukturu stavby s představeným transparentním měkce zakřiveným prostorem spořitelní haly. Těžištěm interiéru budovy a jejím nejdůležitějším vnitřním prostorem, kolem kterého jsou organizovány všechny ostatní místnosti, je spořitelní hala. Svým umístěním a uspořádáním zprostředkovává přechod mezi vnitřním světem spořitelny a exteriérovým prostředím sídliště. Tvarování interiérového prostoru je vlastně zakotveno již v architektonickém návrhu budovy vytvořením výškově členěného prostoru haly. Nižší část přepážek a jednacích boxů, vysoká jedno podlaží, přechází do vysoké dvoupodlažní haly pro pohyb a čekání klientů. Hala svým pódiovým řešením umožňuje velmi dobrý vizuální kontakt s vnějším prostředím a je chápána jako jeho integrální část. Vnitřní hranatá hmota, pronikající do interiéru z exteriéru, je kryta modrým obkladem s okny, který je shodný s vnějším pláštěm budovy a tvoří jakýsi exteriérový prvek v interiéru budovy a napomáhá tak prolnutí haly s vnějším prostředím. S hladkými plochami vnitřního kubusu kontrastují prvky obnažených ocelových konstrukcí obvodového pláště, stropu a kruhového schodiště, které důsledně využívají subtilnosti ocelových konstrukcí a jejich přirozeného technicistního tvarování jako estetického záměru k vytvoření základní charakteristické atmosféry prostoru. Hlavní prvek „nábytkového“ vybavení haly - pult přepážek – je vytvořen jako vestavěný prvek s kamenným obkladem, jenž navazuje na materiál podlahy a tvoří její ukončení. Drobné akcenty haly jako stolky, pultíky a květník jsou provedeny rovněž z kamene v kontrastních barvách, stejně jako kamenná podlaha, na které stojí. Hlavním akcentem haly je však kruhové schodiště, vinoucí se kolem skleněné výtahové šachty s panoramatickým výtahem. Převládající modrá barva prostoru daná barvou ocelových konstrukcí a fasádního obkladu, který probíhá do interiéru, je vyvážena bílou barvou některých stěn a podhledů a doplněna jemnými odstíny šedé, šedozelené, bělošedé a hnědočervené barvy přírodního kamene, který byl použit na obklady, dlažby a vestavěné prvky interiéru. Prostorová olejomalba v centru snížené části haly, volně interpretující přírodní motiv vodní hladiny, rozšiřuje barevnou škálu růžovými, oranžovými, hnědavými a zelenými odstíny a navozuje v interiéru svým abstraktním způsobem přírodní prostředí.
Bankovní hala

Antonín Vodák
Schodiště do přízemí

Vladimír Štulc
Detail servisního schodiště

Vladimír Štulc
Kruhová služební schodiště

Antonín Vodák
Východní pohled

Antonín Vodák
Perspektivní skica

Vladimír Štulc