Realizace
Dům národnostních menšin
Objekt pro administrativu a společenský život menšin, je v rekonstruovaném domu z 19. stol. Sál pro společenská setkání navržen v přístavbě.
Pohled z ulice

Vladimír Štulc
Název: Dům národnostních menšin Místo: Vocelova 3, Praha 2
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 6500 m3 / 1300 m2
Rok: 2007
Typ: Realizace, Rekonstrukce
Kompletní info
Zpráva
Stavba postavená v roce 1850 jako bytový dům byla v roce 1927 upravena na převážně kancelářský objekt. Další úpravy proběhlay ve čtyřicátých a sedmdesátých letech 20. století. Dům se nachází v zastavěném území městské části Praha 2 v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace a zapojuje se do urbanistického kontextu města jako stávající objekt. Naopojení na urbanistickou i technickou strukturu zůstává zachováno. Rovněž architektonické řešení nemění stávající hmotu a fasády domu a doplňuje je dvorní přístavbou v místě demolovaného provizorního přístřešku. Přístavba je řešena objektem jednoduchého současného architektonického výrazu s detaily i materiálovým a barevným pojednání odlišným od stávajícího domu. Stávající dům je kompletně rekonstruován a jeho vnitřní členění je upraveno pro nové využití. V přízemí je knihovna, výstavní sál a konferenční místnosti, v horních patrech kanceláře. V nově zbudovaném suterénu je umístěn víceúčelový sál a malé bistro.
Knihovna s výstavou

Vladimír Štulc
Relaxační atrium

Vladimír Štulc
Výtahová šachta

Vladimír Štulc
Nové schodiště

Vladimír Štulc
Staré schodiště

Vladimír Štulc