Soutěž
Národní technická knihovna Praha
Budovu tvoří dva propojené objekty. Část pro veřejnost je v prosklené půlválcové hale otočené do náměstí, servisní plochy v budově podél ulice.
Celkový pohled ze severu

Kryštof Štulc
Název: Národní technická knihovna Praha Místo: Technická ulice - Flemingovo náměstí, Praha 6, Dejvice
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 155 000 m3 / 37 800 m2 / / Knihovna pro 2 000 000 svazků
Rok: 2000
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Stejně jako prostory a provoz knihovny se dělí na dvě části – část pro veřejnost a neveřejnou část se sklady knih, archivy, zpracováním knih a administrativou - je budova navržena jako dva propojené objekty. Část pro veřejnost s čítárnami, studovnami, halou a službami je v prosklené půlválcové hale otočené do náměstí. Administrativní a skladové zázemí je v uzavřeném objektu podél ulice Studentské. Parkování a technické zázemí je v podzemních podlažích.
Jižní vstup

Kryštof Štulc
Východní pohled

Kryštof Štulc
Jižní pohled

Kryštof Štulc
Západní pohled

Kryštof Štulc