Realizace
Zvonička v Lázu
Výstavba zvoničky umístěné nově v prostoru bývalé návsi vedla k rehabilitaci a novému využití zapomenutého veřejného prostoru.
Celkový pohled

Jan Vrana
Název: Zvonička v Lázu Místo: Láz u Příbrami
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: výška 7 m m3
Rok: 1999
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Zvonička byla zasazena do mírně zvýšeného volného prostranství mezi požární zbrojnici a domy podél cesty ke koupališti. Zvonička kruhového půdorysu je zasazena doprostřed kamenného kruhového prstence, který protínají dvě dlážděné pěšiny. Kamenný prstenec na dvou místech vystupuje a tvoří lavičky. Vlastní zvonici tvoří dva sloupy vzniklé proříznutím kruhu v jeho střední části. Mezi těmito sloupy je zavěšen zvon. Šest lip, vysázených za zvonicí vytvoří stavbě klidné přírodní pozadí.
Čelní pohled

Jan Vrana