Realizace
Černý most Bytové domy, Praha
Blok nájemních domů tvoří hranici mezi zastvěnou plochou města a volnou přírodou, která se prolíná do parkové úpravy vnitrobloku.
Jižní nároží západní fasády

ing.arch. Vladimír Štulc
Název: Černý most Bytové domy, Praha Místo: Praha 9, Ocelkova ulice
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 160 bytů, 160 garáží
Rok: 2002
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Severní průčelí – pavlačová fasáda

ing.arch. Vladimír Štulc
Vnitroblok – jižní fasáda

ing.arch. Vladimír Štulc
Západní a jižní fasáda

ing.arch. Vladimír Štulc
Jižní nároží východní fasády

ing.arch. Vladimír Štulc
Celkový pohled z jihu

ing.arch. Vladimír Štulc
Východní nároží

ing.arch. Vladimír Štulc
Východní a severní fasáda

ing.arch. Vladimír Štulc
Detail jižního nároží

ing.arch. Vladimír Štulc
Detail východního nároží

ing.arch. Vladimír Štulc
Požární únikové schodiště

ing.arch. Vladimír Štulc