Projekt
Dostavba administrativní budovy Baumit
Dostavba administrativní budovy Baumit v průmyslové zóně Brandýsa nad Labem.
Varianta kostka

Název: Dostavba administrativní budovy Baumit Místo: průmyslový areál Brandýs, Průmyslová 5, Brandýs n/Labem /
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 500 m2
Rok: 2010
Typ: Projekt, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Studie dostavby administrativního objektu firmy Baumit zkoumá možnosti rozšíření kancelářských prostor dynamicky se rozvíjející společnosti. Nová budova, přístupná ze stávajícího objektu slouží převážně administrativě v horních patrech. V přízemí je umístěn větší víceúčelový shromažďovací sál pro školení, jednání, a společenské akce. Dvě varianty řešení experimentují s tvarovým řešením dostavby. V první variantě je dostavba řešena nad čtvercovým půdorysem, v druhé má půdorys tvar elipsy.
Průvodní zpráva

Dostavba současné administrativní budovy řešená ve 2 variantách ověřuje prostorové dispoziční a tvarové možnosti rozšíření stávajícího administrativního provozu. Cílem dostavby bylo vytvoření nového prostornějšího univerzálního sálu pro školení, společenská shromáždění, přednášky a prezentace produktů a činnosti firmy, rozšíření kancelářských ploch tak aby umožnily nárůst počtu administrativních pracovníků o cca 16 lidí s rezervou i pro budoucí předpokládaný růst potřeby kancelářských ploch a rozšíření suterénních ploch pro archivaci dokumentace. Všechny varianty jsou řešeny na vlastním pozemku firmy a jsou v souladu s požadavky územního plánu města Brandýs nad Labem.

Varianta Elipsa

Dostavba budovy je v této variantě řešena samostatným solitérním čtyřpodlažním objektem propojeným v přízemí, prvním a druhém patře koridory se stávajícím objektem. Je umístěna na části stávajícího parkoviště východně od současné budovy. Vstup do objektu a dispoziční řešení stávající budovy se nemění, dostavba využívá dostatečně dimenzovaného sanitárního vybavení a schodiště i pro nové prostory, ve kterých je v přízemí umístěn nový univerzální víceúčelový sál, který je možno členit na dva samostatně využitelné menší sály a ve zbývajících třech podlažích jsou navrženy halové kancelářské prostory. Tyto halové kanceláře budou členěny řešením interiéru kancelářským nábytkem, nebo v případě potřeby dodatečně instalovanými lehkými příčkami.
Nově navržený objekt nad elipsovitým půdorysem je o podlaží vyšší než stávající budova, takže tvoří výškový akcent celého souboru budov při nástupu do areálu. Oblé tvarování reflektuje představený půlválcový prvek stávající budovy takže vytváří jeden celek se stávajícím objektem, jasně členěný na stávající a novou část. Materiálové řešení kontaktním zateplovacím pláštěm, stejné jako na stávající budově, nenásilně prezentuje možnosti užití výrobků Baumit i pro tvarově náročnější objekty.


Varianta Čtverec

Dostavba budovy je v této variantě řešena rovněž samostatným solitérním čtyřpodlažním objektem propojeným v přízemí, prvním a druhém patře koridory se stávajícím objektem. Je umístěna na části stávajícího parkoviště východně od současné budovy. Vstup do objektu a dispoziční řešení stávajícího domu se nemění, dostavba využívá dostatečně dimenzovaného sanitárního vybavení a schodiště i pro nové prostory, ve kterých je v přízemí umístěn nový univerzální víceúčelový sál, který je možno členit na dva samostatně využitelné menší sály a ve zbývajících třech podlažích jsou navrženy halové kancelářské prostory. Tyto halové kanceláře budou členěny řešením interiéru kancelářským nábytkem, nebo v případě potřeby dodatečně instalovanými lehkými příčkami.
Nově navržený objekt nad čtvercovým půdorysem je o podlaží vyšší než stávající budova, takže tvoří výškový akcent celého souboru budov při nástupu do areálu. Jednoduchý kubický tvar krychle vychází z tvarosloví hlavního traktu stávající budovy. Pravidelný jednoduchý rastr čtvercových otvorů podporuje vyznění základního tvaru krychle. Použití klasického pravoúhlého tvarování dostavby navazuje na tvarování hlavní hmoty stávajícího objektu a tím i jednotný celek rozšířeného komplexu. Větší hmotnost dostavovaného objektu, jednoduchý geometrický tvar a odlišné členění oken podporuje nenásilné rozčlenění na stávající a dostavovanou část komplexu. K sjednocení naopak přispívá použití shodných materiálů a barevnosti zateplení obvodového pláště.
Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva

Axonometrie

Varianta elipsa

Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva

Axonometrie

Půdorys - patro