Soutěž
Budova Hypobanky na Náměstí Republiky v Praze
Budova nové banky ukončuje stavební vývoj a dává konečnou podobu Náměstí Republiky v Praze.
Celkový pohled

Název: Budova Hypobanky na Náměstí Republiky v Praze Místo: Náměstí Republiky, Praha
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 20 000 m3 / 6 200 m2
Rok: 2007
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Budova Hypobanky nevyužívá celou plochu staveniště. Budova je členěna do tří hmot, aby získala členění a drobnější měřítko. Před nízkou zakřivenou hmotou odpovídající výškou sousedním domům v ulici Na Poříčí, která doplňuje nedokončený štít je na jednopodlažní podstavec umístěn solitérní válec hlavní budovy. Hluboce vykrojený portikus se skleněnou markýzou zdůrazňuje vstup z náměstí.
Náměstí Republiky je velký veřejný prostor jehož tvar vznikl dlouholetým vývojem postupným budováním jednotlivých domů. Nalézá se těsně za městskými hradbami a jeho tvář se často měnila dle měnících se požadavků a potřeb lidí. Takto vzniklo dnešní náměstí skrytě víceméně trojúhelníkového tvaru s dokončenými a uspořádanými západní a jižní frontou domů a zřetelně nedokončenou severozápadní stranou. Umístění a formování budovy Hypobanky a malé doplňkové budovy na jižní straně ulice V celnici uzavírá tento nezřetelný vějířovitý prostor do jasně vymezeného trojúhelníkového náměstí s výškově se měnící siluetou na východní straně s Hypobankou jako jasnou pohledovou dominantou. Parkování je soustředěno do podzemí doplňkové budovy, aby mohly na náměstí vzniknout větší pěší zóny. Doplňková budova může sloužit jako víceúčelový objekt Magistrátu, nebo informační centrum nebo jako zázemí pro sousední tržiště.
Budova Hypobanky nevyužívá celou plochu staveniště. Budova je členěna do tří hmot, aby získala členění a drobnější měřítko. Před nízkou zakřivenou hmotou odpovídající výškou sousedním domům v ulici Na Poříčí, která doplňuje nedokončený štít je na jednopodlažní podstavec umístěn solitérní válec hlavní budovy. Hluboce vykrojený portikus se skleněnou markýzou zdůrazňuje vstup z náměstí. Část tvořící podstavec válci je v ulici Na Poříčí jednopodlažní, aby odpovídala faře a kostelu Sv. Josefa a jejich ohradní zdi na protější straně ulice. V ulici V celnice je dvoupodlažní stejně jako protější domy kolem Tržiště. Nižší bubnovitá část hlavní budovy s jemnějším členěním horizontálními hliníkovými pásy je završena jemnějším plně proskleným válcem se zdůrazněnými vertikálními spoji horní části budovy, která je nahoře zakončena krajkou konstrukce vlajkového stožáru. V úrovni pátého podlaží tak aby odpovídal výšce hlavní římsy sousedního domu je umístěn prstenec z nerez oceli složící jako nosič nočního osvětleni budovy. Přiměřeně dimenzovaná okna s tepelně izolačním zasklením a vnitřními žaluziemi snižují dopad slunečního záření na interiér domu stejně jako silná tepelná izolace sklo-hliníkové závěsného obvodového pláště.
Vizualizace

Axonometrie

Řezopohled

Řezopohled

Půdorys přízemí

Půdorys patro