Realizace
Obytný dům se startovními byty (H) – Černý Most, Praha 14
61 bytů, z toho 8 chráněných, komerční prostory, parking v suterénu
Obytný dům se startovními byty a světelnou šachtou (H) – Černý Most

Název: Obytný dům se startovními byty (H) – Černý Most, Praha 14
Autoři: Ing. arch. Jan Stašek, Ing. arch. Zuzana Stašková
Velikost: 61 bytů: 40 garsoniér, 8 x 2+1 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, 4 x 2+1, 9 x 3+1, garáže v podzemí
Rok: 2004
Typ: Realizace, Novostavba
Ocenění: 1. cena - Fasáda roku 2004 Baumit
Kompletní info
Zpráva
Obytný dům leží při jihozápadní hranici obytného souboru, který vznikl většinou ve druhé polovině devadesátých let jižně při konečné stanici metra linky B – Černý most. Jde o šestipodlažní objekt, úroveň vstupního podlaží je v úrovni blízkého pěšího přemostění přilehlé čtyřpruhové komunikace, probíhající mezi obytnými celky. V 1. až 5. nadzemním podlaží jsou byty, v části 1. nadzemního podlaží při pěší komunikaci jsou komerční prostory, v suterénu je hromadná garáž.<br />
Podélná osa objektu je natočena vzhledem k Bobkově ulici, ze které je veden hlavní vstup o 30o tak, aby byl vytvořeno nálevkovité ústí pro přilehlé pěší přemostění. V prostoru Bobkovy ulice je pak uvolněná plocha věnována zeleni. V detailu pak natočení objektu koresponduje s řešením sousedního objektu na jihovýchodě. Výškově je objekt regulován výškou okolní zástavby.<br />
Objekt je navržen jako chodbový, s orientací bytů východ – západ po obou stranách chodby, s jedním výtahem. Byty jsou uvažovány jako tzv. startovní s plochou cca 33 m2 v kategorii 1 + 0, těchto bytů je v objektu 40. Zbylých 21 bytů do celkového počtu 61 jsou byty 2+1 a 3+1.<br />
Koncepční myšlenkou domu byla představa takového řešení společných prostorů, které by navodilo chuť ke vzájemné komunikaci mezi – zvláště mladými – obyvateli startovních bytů.<br />
Světelnou šachtou v názvu domu je míněno řešení prosvětlení společných prostorů domu denním světlem. Střešní světlík v délce přes 20 m prosvětluje všech pět přístupových pasáží k bytům nad sebou jejich sklobetonovými stropy. Ač intenzita světla směrem dolů klesá, působí i ve vstupním podlaží, kde je pasáž nečekaně přisvětlena a vizuálně propojena s venkovním společenským prostorem – krytou terasou kavárny.<br />
Myšlenka transparentnosti a hry světla a stínu je aplikována v řešení teras před jednopokojovými byty na západní straně domu. Otevíratelné zasklení těchto teras slouží jako ochrana před hlukem z přilehlé komunikace a hluková studie je posoudila jako velmi příznivě působící. Konstrukce teras je odsazena 40 cm od fasády, takže jsou stále přirozeně provětrávány mezerou ve svislé konstrukci a přes ocelové rošty v jejich podlahách, i v případě, kdy je jejich zasklení zcela uzavřeno.
Obytný dům H – jižní fasáda

30.09.2004, Lukáš Žentel
Obytný dům H – východní fasáda

30.09.2004, Lukáš Žentel
Obytný dům H – západní fasáda

30.09.2004, Lukáš Žentel
Obytný dům H – detaily fasád

30.09.2004, Patrik Stašek, Lukáš Žentel
Obytný dům H – detaily schodišť

30.09.2004, Lukáš Žentel
Obytný dům H – prosvětlení společných prostor

30.09.2004, Lukáš Žentel
Obytný dům H – princip prosvětlení -řez

30.04.2005, Jan Dluhoš
Obytný dům H – vstupní podlaží

30.04.2005, Jan Dluhoš
Obytný dům H – typické podlaží

30.04.2005, Jan Dluhoš
Obytný dům H – situace

30.04.2005, Patrik Stašek