Realizace
Černý most Bytový dům Bryksova-Bobkova (B)
Jeden ze čtyř vnitřních bloků obytného souboru, které tvoří jeho jádro. Dům je umístěn na západním okraji území a tvoří spolu s domem na protější stra
Jihozápadní nároží

Josef Váša
Název: Černý most Bytový dům Bryksova-Bobkova (B) Místo: Obytný soubor Černý most čp 736-749 ulice Bobkovy, Bryksova, Maňákova, Praha 14
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 91 000 m3 / 18 000 m2 / / 157 bytů, 163 garáží
Rok: 2003
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Jeden ze čtyř vnitřních bloků obytného souboru, které tvoří jeho jádro. Dům je umístěn na západním okraji území a tvoří spolu s domem na protější straně Bryksovy ulice vstupní „bránu“ do souboru.
Dům vymezuje uliční prostor hlavní komunikace vedoucí k náměstí, které je napojeno na konečnou stanici metra. Fasáda domu je plasticky členěná loubím a balkony . Fasády do bočních ulic jsou odlišně tvarovány od fasády hlavní ulice. Poslední patro drží kontury jednoduchého kubusu budovy ale zároveň umožňuje průhledy na nebe a vylehčuje tak působení domu.
Obytný dům je součástí většího celku obytného souboru na východním okraji Prahy v místě dříve vyprojektovaného sídliště. Území na konečné stanici metra bylo členěno novou uliční sítí, která musela respektovat již provedené kolektory. Nové urbanistické řešení představuje návrat k tradičním městským hodnotám a klasickým městotvorným prvkům, interpretovaným v nových podmínkách. Zástavba řešená formou polouzavřených bloků vytváří sevřené uliční prostory s obchodním parterem i klidové pěší zóny a pobytové vnitrobloky se zelení a dětskými hřišti. Bariérové domy rozmístěné po obvodu souboru chrání obytné prostředí před nadměrným hlukem a jasně vymezují enklávu nového bydlení. Návaznosti jednotlivých bloků a střídání uličních prostorů lemovaných většinou krytými pasážemi s rozvolněnými shromažďovacími prostory náměstí či klidovými plochami dvorů vtiskují pestrému hmotově prostorovému řešení řád a rytmizují jeho vnímání při pohybu souborem. Objekty zakončující pohledové osy komunikací dávají souboru přehlednost a usnadňují rychlou místní orientaci.
Vlastní dům o pěti až šesti podlažích leží v bezprostřední blízkosti konečné stanice metra.
Tvoří severní část souboru a vymezuje ulice Bryksova, Bobkova a Maňákova. Obytný blok reaguje na svažitý terén různým počtem podlaží a využívá výškového rozdílu pro vytvoření částečně zapuštěných garáží ve vnitrobloku. Atika domu je v jedné úrovni odpovídající sousedním domům.
Fasáda, která je ve spodních partiích plasticky členěná loubím a balkony nebo lodžiemi, se směrem vzhůru zklidňuje a je zakončena vzdušnými pergolami teras ustupujícího patra, které odlehčuje působení domu. Pergoly umožňují průhled na nebe, ale zároveň přesně definují pravidelný tvar domu. Členění oken a průběžné balkony zdůrazňují horizontální dimenzi domu, která kontrastuje s převážně vertikálním členěním okolních domů. Fasády domu mají světle okrový odstín. Pastelově modré výkladce v přízemí akcentují tuto, pro chdce nejdůležitější,část domu.
Pohled z Maňákovy ulice

Vladimír Štulc
Severozápadní nároží

Josef Váša
Jihozápadní fasáda

Vladimír Štulc
Balkony na severovýchodní fasádě

Vladimír Štulc
Vstup do vnitřního dvora

Vladimír Štulc