Realizace
Dům Zawojski , Karlovy Vary
Raně secesní dům Zawojski postavený v letech 1898 – 1901 jako krejčovský salon byl několikrát přestavován – na banku v roce 1921 a později na činžovní
Hlavní fasáda

Josef Váša
Název: Dům Zawojski , Karlovy Vary Místo: Karlovy Vary
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 8500 m3
Rok: 1993
Typ: Realizace, Rekonstrukce
Kompletní info
Zpráva
Původní dům byl postavem vídeňským architektem Karlem Haybackem v letech 1898 – 1901 pro významnou krejčovskou firmu Zawojski. V přízemí a v první patře byl módní solón, ostatní patra byla obsazena ordinacemi lázeňských lékařů. V roce 1911 byl do schodišťového prostoru vestavěn výtah. Objekt byl realizován jako raně secesní budova s významnými prvky ornamentů na obou fasádách. V roce 1921 navrhuje architekt Osvald Polívka významnou úpravu parteru domu pro účely Živnostenské banky, která dům kupila. Úprava se týká změny interiérů přízemí a vloženého mezipatra a dále zrušení balkonu v 1. patře a úpravy uliční fasády, která je provedena ve stylu pozdní secese s geometrickými prvky.
Pozdější užívání objektu jako bytového domu a přízemí jako obchodní plochy jeho stav silně devastoval.V roce 1992 – 1993 byla na základě požadavků Živnostenské banky, která dům opět koupila, zpracován projekt na celkovou rekonstrukci a rehabilitaci domu pro bankovní pobočku v Karlvých Varech. Před zpracováním projektu byly shromážděny původní doklady o objektu, byly proveden průzkum a rozbor stávajícího stavu a koncepce rekonstrukce byla konzultována s orgány památkové péče. První požadavek památkářů na obnovení původního stavu podle návrhu architekta Haybacka včetně parteru je přehodnocen a památková péče akceptuje návr projektanta na zachování dvou tváří, tj. obou fází výstavby, objektu, tedy ranné stadium od architekta Haybacka v horních patrech a pozdní stadium ( secese s prvky art deco) od architekta Polívky v parteru. Snahou projektanta bylo obnovení a rehabilitace objektu v jeho historickém vývoji s minimálním množstvím nových zásahů, které se projevily pouze v interiéru a byly vyvolány potřebami bankovního provozu.
Funkční využití pro bankovní dům se blíží původnímu upravenému účelu. Částečně zachovaný interiér haly v přízemí z roku 1921 byl restaurován (dřevěné obložení stěn) a doplněn novými prvky bankovních přepážek. Horní patra, naposledy užívaná jako byty byla přeměněna na kanceláře pobočky. Technické vybavení objektu bylo modernizováno na současnou útoveň. Provádění některých zásahů se potkalo se značnými potížemi technického charakteru, neboť se jednalo o stavební činnost v dosahu hlavního vřídla lázní a jedna strana budovy je založena v říčce Teplé.

Zadní fasáda

Josef Váša
Půdorys patra

Josef Váša
Čelní pohled

Josef Váša