Realizace
Česká spořitelna Pelhřimov
Pobočka České spořitelny v Pelhřimově vznikla rekonstrukcí hotelu postaveného ve dvacátých letech v proluce na náměstí. Vnější vzhled domu byl zachová
Pohled do bankovní haly

Josef Váša
Název: Česká spořitelna Pelhřimov Místo: Náměstí 1 máje, Pelhřimov
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 2000 m2 / 1500 m kancelářské plochy
Rok: 1993
Typ: Realizace, Interiér, Rekonstrukce
Kompletní info
Zpráva
Pobočka České spořitelny v Pelhřimově vznikla rekonstrukcí hotelu postaveného ve dvacátých letech v proluce na náměstí. Vnější vzhled domu byl zachován a renovován. Vnitřní prostory byly upraveny pro nový provoz. Horní patra byla využita pro ředitelství, kanceláře a zázemí haly. Vlastní hala byla vyvinuta v největším prostoru přízemí - bývalém tanečním a divadelním sále, který se stal nejdůležitějším prostorem architektonického řešení. Do tohoto prostoru byly vloženy příhradové ocelové oblouky, půlkruhové mramorové přepážky a vestavěné prvky sezení. Tyto úpravy vyjadřují nové využití haly ale zároveň nebrání uplatnění původní kostrukce v celkovém vyznění prostoru. Centrální hala se tak stává výrazem poslání finanční instituce a více než stopadesátiletou tradicí.
Bankovní hala

Josef Váša