Realizace
Bytové domy Osadní v Praze 7 - Holešovicích
Bytový dům je navržen v bývalé industriální zóně, přeměňované na obytné území na místě bývalé mlékárny.
Pohled z Osadní ulice

Název: Bytové domy Osadní v Praze 7 - Holešovicích Místo: Osadní ulice, Praha 7 - Holešovice
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 87 000 m3 / 18 000 m2 / / 338 bytů, 261 parkovacích stání
Rok: 2006
Typ: Realizace, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Soubor sestává ze šesti osmipodlažních objektů, které lemují pozemek podél ulic U Měšťanského pivovaru, Osadní a Poupětova. Domy v Osadní ulici stojí v uliční čáře, domy v Poupětově ulici a U Měšťanského pivovaru ustupují zhruba o 4 m od hranice pozemku a vytvářejí tak v ulici zelený pás. Všechny domy jsou zakončeny jedním nebo dvěma ustupujícími patry. Architektonické řešení vytváří celek příbuzného vzhledu se dvěma odlišnými charakteristikami jednotlivých objektů. Všechny domy, s výjimkou domu navazujícího na stávající budovu v Poupětově ulici, mají shodný výraz reagující především na sousdení protější pavlačové domy. V detailu využívají kontrastu mezi pravidelným rytmem členění domů v Osadní ul. s nepravidelným rytmem domů v ulicích Poupětově a U Měšťanského pivovaru. Dům, tvořící přechodový článek mezi novými domy a existující zástavbou, má odlišnou charakteristiku a je svým tvarem přizpůsoben sousednímu stávajícímu domu. Vzhled všech těchto domů vytváří obvodový plášť, kombinující plochy omítek s vloženými prvky oken, balkonových dveří a balkonů. Potlačená barevnost bílých stěn doplněných škálou jemných šedých odstínů pomáhá harmonickému zasazení souboru do stávajícího prostředí
Jihozápadní nároží

Jižní průčelí

Balkóny na jižní fasádě

Severní strana

Zahrada ve vnitrobloku

Pohled ze šestého patra

Průjezd do dvora

Severní fasáda

Skleněná markýza nad vstupem