Projekt
Urbanistická studie Černý most II
Rozšíření plochy obytného souboru v oblasti přechodu městské zástavby do přírodního prostředí.
Situace

Název: Urbanistická studie Černý most II Místo: Ocelkova ulice Praha 14, Černý most
Autoři: Ing. arch. Petr Frolík, Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 750 bytů, 600 parkovacích stání
Rok: 1999
Typ: Projekt, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Území navazuje na okraj obytného souboru Černý most. Severní část území podél Ocelkovy ulice je zastvěn polouzavřenými šestipodlažními bloky v tradiční uliční síti. Ve třech podzemních podlažích budov je parkování. V jižní části, která přechází do volné krajiny jsou menší a nížší objekty. Celý soubor je lemován parkovou zelení. Východní částí prochází park s promenádní cestou, která propojuje stávající sídliště s přírodním prostředím parku.
Axonometrie bariérového domu

Axonometrie

Axonometrie