Soutěž
Zastupitelský úřad České republiky ve Vilniusu
Soutěžní návrh na řešení Zastupitelského úřadu ČR v Litevské republice
Perspektiva ze zahrady

Kryštof Štulc
Název: Zastupitelský úřad České republiky ve Vilniusu Místo: ulice Birutes, Vilnius, Litevská republika
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 7 500 m3 / 2 000 m2
Rok: 2001
Typ: Soutěž, Rekonstrukce, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Architektonický návrh vychází z urbanistické koncepce dvou propojených objektů nízkého podélného charakteru a jasných lapidárně členěných hmot. Úřední budova je členěna drobněji, recepční část má větší měřítko. Mezi těmito hmotami je hlavní nástup do úřadu, který v mírném odstoupení tvoří celoprosklená stěna hlavní haly úřadu. Severozápadní strana je ve hmotách jednoduchá a přechází k recepční zahradě. Jihovýchodní fasáda s byty a kancelářemi má odpovídající drobnější členění. Rezidence, ač oddělena jako samostatný objekt je propojena s úřadem pergolou a společným nástupem do recepční zahrady. Architektonické tvarosloví rezidence je jednoduché a drobnější odpovídající intimitě soukromého bydlení.

Perspektiva od vstupu

Kryštof Štulc
Nadhledová axonometrie

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc
Pohled

Kryštof Štulc