Soutěž
Pomník obětem komunizmu do Liberce
Pomník-betonová úzká kobka uzavřená nahoře prostorovou mříží konfrontuje stísněné zamřížované podzemí s pohledem do volného prostoru nad ním .
Celkový pohled z přístupové cesty

Kryštof Štulc
Název: Pomník obětem komunizmu do Liberce Místo: Guttenbergova ulice, Liberec
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 30 m3
Rok: 2002
Typ: Soutěž, Design
Ocenění: 2.cena - Sochařská soutěž 2002
Kompletní info
Zpráva
Pomník je umístěn v klidném parku. Betonová úzká kobka uzavřená nahoře prostorovou mříží konfrontuje stísněné zamřížované podzemí s pohledem do volného prostoru nad ním .
Lokalita vybraná vypisovatelem soutěže pro umístění pomníku je klidovou rekreační plochou v centrální části města. Jedná se o park se vzrostlou zelení v bezprostřední blízkosti zámku. Park je oddělen od městské frekvence terénním zlomem se značným výškovým rozdílem i tím, že je napojen na pěší komunikace pouze dvěma vstupy na obou koncích Gutenbergovy ulice. Tato zklidněná charakteristika místa, odpovídající i poslání a pietní atmosféře pomníku je respektována. Přímé napojení na městské komunikace a chodníky je sice možné (z Gutenbergovy ul.) ale bylo záměrně vynecháno. Dlouhá přístupová trasa zužující se v iluzivní perspektivě a několikerá změna směru poskytuje možnost k zamyšlení při přístupu k pomníku. Terénní konfigurace uprostřed parku s kratším prudším svahem naproti Gutenbergově ulici je využita pro umístění pomníku, který tak dostává přirozenou nenápadnou monumentalitu „mohyly“ na vyvýšeném místě, dobré odstupy pro dálkové vnímání a nebe jako pozadí při pohledu z většiny míst v okolí.
Úpravy okolí jsou minimalizovány tak, aby nový pomník působil jako přirozená součást starého parku, jako by na svém místě stál odjakživa. Nové lavičky jsou rozmístěny v mírném oblouku podél parkové cesty s výhledem do parku a na pomník.

Vlastní plastiku pomníku – prostředí tvoří betonová skrytá „kobka“ zapuštěná do svahu, přístupná pouze úzkým výřezem ve svahu tvořícím soutěsku brutálních betonových zdí. Nad kobkou se vznáší, do jejího prostoru proniká a svou tíží hrozí prostorová mříž – druhý, viditelný prvek pomníku. I když jsou její pruty zkovány hustě všemi směry nemohou zabránit pohledu do nebes .
Velikost a měřítko pomníku bylo zvoleno s ohledem na velikost a měřítko prostoru, jeho členění a detaily pak vycházejí z měřítka lidského. Mřížová struktura, vložená mezi čtyři holé stěny je výškově umístěna tak, že při vstupu do prostoru cely musí návštěvník sklonit hlavu. V podlaze pak připomene poslání místa memento věnované památce obětí. (např. :Památce 382 499 obětem komunistického režimu).

Pohled ze západu

Kryštof Štulc
Detail vstupu

Kryštof Štulc
Vnitřní prostor památníku

Kryštof Štulc