Soutěž
Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové
Soutěžní návr na novou knihovnu v Hradci Králové
Hlavní vstup do knihovny

Kryštof Štulc
Název: Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové Místo: nábřeží U přívozu, Hradec Králové
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 105 000 m3
Rok: 2002
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Knihovna je situována na břehu řeky těsně za hranicí starého města vedle památkově chráněné průmyslové školy. Rozsáhlý objekt dotváří uliční síť a stává se přechodovým prkem mezi kompaktní zástavbou centra a rozvolněnou zástavbou předměstí. Jednoduchá hmota dává budově monumentalitu odpovídající jejímu poslání, režné zdivo stěn odpovídá kontextu lokality
Budova Knihovnicko-informačního centra je umístěna v souladu s kontextem okolí a s požadavky územního plánu. Severní fasáda vytváří uliční čáru v pokračování sousední průmyslové školy, východní fasáda dotváří uliční prostor naznačený zástavbou na opačné straně Hradecké ulice. S ohledem na bezprostřední návaznost na zástavbu městského charakteru na protějším břehu Orlice jejíž součástí je i historické centrum je knihovna navržena tak, aby nepůsobila jako solitér ale jako součást kompaktní městské zástavby přelévající se na druhý břeh Orlice. Výška knihovny odpovídá okolním domům a gradace směrem k centru koresponduje s gradací sousední školy.
Architektonické řešení je založeno na dosažení prostého, nicméně poslání instituce adekvátního monumentálního, objektu minimálními neokázalými prostředky.Strohá hmota hranolu probíhající podél Hradecké ulice je doplněna věžovitým objektem nad lichoběžníkovým půdorysem. Jednoduchý hranol s oběma otevřenými konci orientovanými ke dvěma významovým centrům v okolí -náměstí s kostelem sv. Ducha na severu a univerzita na jihu - je akcentován na severní straně nástavbou patra a ještě o patro vyšším objektem skladů. Těžiště budovy se tak dostává směrem k zástavbě centra stejně jako u průmyslové školy na protější straně. Podél celé východní strany je budova lemována loubím, které navazuje na systém pěších komunikací města. Vložené loubí vytváří vnější a vnitřní hmotu kihovny zatímco vnější tvoří ochranný obal působící solidně hmotou neomítnutých cihelných zdí, vnitřní vložená hmota je odlehčená a zcela prosklená. Odhaluje tajemství provozu a vybízí k účasti na něm. Použití režného zdiva vychází z místní stavitelské tradice (kostel sv. Ducha) potvrzené avantgardou meziválečného období (průmyslová škola).

Pohled ze severu

Kryštof Štulc
Východní pohled

Kryštof Štulc
Celkový pohledz jihu

Kryštof Štulc
Pohledy

Kryštof Štulc