Soutěž
Lávka pro pěší Holešovice- Karlín
Soutěžní návrh na spojení Karlína a Hloešovic pěší lávkou přes ostrov Štvanici.
Oblouk přes Vltavu

Kryštof Štulc
Název: Lávka pro pěší Holešovice- Karlín Místo: Praha 7 - Holešovice - ostrov Śtvanice
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: délka 140+80+54 m
Rok: 2000
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Architektonické řešení vychází z motivu oblouku charakteristického pro genia loci centra Prahy a zcela zdomácnělém v místním kontextu, kterému dává nové dimenze i progresivní řešení odpovídající maximálnímu využití technických možností konstrukce. Základní tvar mostu se přizpůsobuje kontextu pražských mostů, užité materiály, tvarování konstrukce a architektonických detailů dává stavbě současný charakter. Chybějící rozptylný prostor na nábřeží před vstupem do areálu Tržnice vytváří lávka rozšířením svého předpolí. Tímto způsobem je zároveň akcentován výchozí a nejdůležitější bod lávky. Ze vstupní brány vzniklé rozdvojením mostního oblouku rozkročeného nad nástupem na most ukazuje nízký oblouk mostu jako prst trasu přechodu přes řeku. Lávka končí na druhé straně menším obloukem stejné konstrukce přes rameno Vltavy na Rohanském oastrově. Dualita konstrukce lávky umožňuje postupnou realizaci stavby. Výška konstrukce je minimalizována tak, aby se nosný oblouk neuplatňoval jako dominanta v údolí Vltavy.
Oblouk přes rameno řeky

Kryštof Štulc
Celkový pohled

Kryštof Štulc
Vizualizace

Kryštof Štulc
Vizualizace

Kryštof Štulc
Vizualizace

Kryštof Štulc
Pohled z Karlína

Kryštof Štulc
Vizualizace

Kryštof Štulc
Pohled z blízka

Kryštof Štulc
Vizualizace ze severu

Kryštof Štulc