Projekt
Územní plán Hlinska
Návrh územního plánu pro rozvoj města s 11 000 obyvatel
Plán využití ploch

Název: Územní plán Hlinska Místo: Hlinsko v Čechách
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 270 ha m2
Rok: 1996
Typ: Projekt, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Územní plán řeší požadavky budoucího rozvoje města. Předpokládá nárůst počtu obyvatel z 10 000 na 11 000, zklidňuje městské centrum odklonem průjezdné dopravy kolem severní hranice města, rehabilituje městské jádro a vymezuje rozvojové plochy a území pro podnikatelské aktivity. Rozvoj města je navržen tak, aby nerušil stávající prvky systému ekologické stability, jehož podstatné části jsou v návrhu obnoveny, doplněny nebo rehabilitovány tak, aby vyhovovaly podmínkám udržitelného rozvoje a zvýšily jeho stabilitu.
Axonomerie městské ulice

Axonometrie nábřeží