Realizace
Obytný soubor Černý most - u stanice metra
Urbanistický soubor 10 bloků obytných budov postavený dle urbanistického plánu s návratem ke tradičním městským hodnotám
Situace

Vladimír Štulc
Název: Obytný soubor Černý most - u stanice metra Místo: Chlumecká ulice, Praha 14 – Černý most
Autoři: Ing. arch. Petr Frolík, Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 1480 bytů (4 000 obyvatel), 1000 garáží
Rok: 2005
Typ: Realizace, Urbanismus
Kompletní info
Zpráva
Obytný soubor Černý Most je založen na pravidelné pravoúhlé síti ulic vymezených bloky obytných budov s přístupnými prostranstvími vnitřních dvorů. Bloková zástavba je novodobou interpretací tradičního městského prostředí, založeném na uličních prostorech a náměstích obohacených o vnitřní prostory bloků. Otevření vnitrobloků vytváří druhotnou síť zkratek a propojení pro chodce, které však neruší hlavní poslání vnitrobloku jako relaxačního prostoru. Dvůr je řešen jako obytná mikro krajina pro děti a obyvatele nejen daného bloku, ale celého souboru a návštěvníků lokality. Jednotlivé obytné bloky nejsou nepravidelně členěny na individuální odlišné sekce charakteristické pro město konce 19. a začátku 20. století, ale jsou navrženy jako celek jednotného architektonického výrazu. Zato jednotlivé bloky se ve zpracování hmot, členění, detailů a barevnosti se od sebe výrazně odlišují a svou pestrou proměnlivostí vytvářejí živé prostředí odpovídající proměnlivému toku uličních prostorů, náměstí a vnitrobloků. Individuální řešení jednotlivých bloků, charakteristické detaily, prvky drobné architektury a diferencované vybavení relaxačních ploch usnadňují prostorovou orientaci a identifikaci obyvatel s místem. Většinou jen pětipodlažní výška domů, parkování řešené v suterénech bloků a obchodní parter přístupný z loubí domů dávají souboru přes značnou velikost jednotlivých budov lidské měřítko a příjemný obyvatelný charakter.
Bobkova ulice

Vladimír Štulc
Křižovatka na pěší zóně

Vladimír Štulc
Pohled z náměstí

Vladimír Štulc
Bryksova ulice

Vladimír Štulc
Jižní okraj souboru

Vladimír Štulc
Vnitřní dvůr

Vladimír Štulc
Východní vstup do souboru

Vladimír Štulc
Rampa pro pěší

Vladimír Štulc