Soutěž
Rezidence velvyslance v Budapešti
Nová budova rezidence s recepčními prostorami pro velvyslance České republiky v Budapešti.
Model

Název: Rezidence velvyslance v Budapešti Místo: Budapest
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. akad. arch. Jan Vrana
Velikost: 580 m2 m2
Rok: 2002
Typ: Soutěž, Novostavba
Kompletní info
Zpráva
Nová budova rezidence s recepčními prostorami pro velvyslance České republiky v Budapešti byla umístěna ve vilové čtvrti na okraji Budapešti. Okolní vily rozmístěné v kruhu kolem pozemku ovlivnily eliptické tvarování rezidence. Dvoupodlažní dům odděluje veřejné- oficiální prostory v přízemí od soukromých v prvním patře. Rovněž zahrada je členěna na veřejnou pro recepce a soukromou pro rezidenci vyslance. Eliptická hmota je orientována užší stranou k dlouhé přístupové cestě. Výřez v místě vstupu tvoří přirozený krytý nástup jak do recepčních sálů, tak do vlastní rezidence.
Model

Model

Model

Model

Přízemí

Půdorys - patro