Soutěž
Dějiny Němců v Čechách- expozice do muzea v Ústí nad Labem
Nová expozice muzea v Ústí nad Labem přináší nový objektivizovaný pohled na historii soužití Čechů a Němců.
Axonometrie

Název: Dějiny Němců v Čechách- expozice do muzea v Ústí nad Labem Místo: Karlovo náměstí, Praha 2
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 1600 m2
Rok: 2007
Typ: Soutěž, Interiér
Ocenění: Odměna - Architektonická soutěž 2008
Kompletní info
Zpráva
Stávající prostory jednoho patra muzea byly uvolněny pro novou expozici vývoje vzájemných vztahů dvou národů z obou stran jedné hranice. Výstava je založena na prezentaci reálných předmětů na kterých je vývoj dokumentován a na jejich současné interpretaci z hlediska jednoho i druhého národa. Oba vysvětlující texy v českém i německém jazyce provádějí návštěvníka jako milníky na cestě celou expozicí.
Rozvržení tématických okruhů a náplně jednotlivých místností určuje koncepce muzea . Expozice prezentuje dvě odlišné skupiny exponátů. Na jedné straně historické reálné předměty, materiály a dokumenty (tj. data, fakta, artefakty- tedy materiály pro historickou „analýzu“), na druhé straně současné shrnutí souvislostí a jejich novodobé hodnocení, vyjádřené v moderní interpretaci historického vývoje (tj.“syntéza“„ na podkladě shromážděných faktů).
Expozice je založena na odlišné prezentaci těchto dvou skupin. „Syntéza“ je prezentována na otáčivých válcových „milnících“ u vstupu do jednotlivých sálů. Milníky vytvářejí orientační a informační body a symbolicky, jako mezníky, vyznačují vybrané historické epochy. Tvoří přehlednou linii, která provází návštěvníka celou výstavou a vnáší do expozice řád a pravidelnost, tj. paralelu nadhledu, který je pro historickou interpretaci nezbytný. Texty stručného výkladu, obsahující systematický chronologický pohled na historické události, podávají návštěvníkovi jak z české tak z německé perspektivy v obou jazycích základní přehlednou informaci. Tuto ambivalenci a relativitu „syntézy“ reflektují milníky otáčivostí, která umožňuje pouhým otočením náhradu jednoho pohledu druhým, jejich zaměnitelnost i snadné porovnání. Dvojí úprava loga v záhlaví textu a princip pozitiv / negativ v textu samém rozlišují oba pohledy.Informaci z „milníků“ doplňují a dokumentují exponáty na ploše místnosti, které tvoří druhou skupinu vystavených objektů–„analýzu“. Tyto převážně autentické dobové artefakty jsou rozmístěny více méně nepravidelně, volnějším způsobem, který asociuje živelnost, nahodilost, nepřehlednost až chaos skutečného života a doby, ze které pocházejí. Záměrný kontrast řádu a pravidelnosti „syntézy“ s neuspořádaností „analýzy“ tvoří základní princip expozice a dává jí vnitřní napětí.
Instalační prostředky jsou co nejméně nápadné. Jednoduché kubické ocelové podstavce se skleněnými kryty, skleněné panely a vitríny sice náznakově člení prostor místností, ale neruší jejich celistvost a neodvádí pozornost od exponátů. Jednotlivé předměty jsou stavěny do pozice exponátů se svou vlastní autentickou výpovědí a vzájemnými vztahy. Nesnaží se vytvářet kamuflované prostředí, zneužívající autentické prvky k panoptikální show a snižujících hodnotu jejich poselství. Budovu muzea návrh interpretuje jako významný doklad jednoho období expozice a využívá ji jako samostatný autentický artefakt a přirozené prostředí celé expozice. Počítače v expozici s kompletní databází materiálů muzea slouží jako svého druhu veřejně přístupný virtuální depozitář muzea.
Logo vychází z tvaru uzlu – pro jeho mnohoznačnost a bohatou vícevrstevnou symboliku: uzel jako součást lana symbolizuje kontinuitu a návaznost, uzel jako výraz spletitosti, komplikovanosti a zauzlení dějinného vývoje, ale i spojení a pevnosti, svázanosti, uzel jako symbol navázání přerušené kontinuity. Symboliku podporuje i použití trikolor obou národností měnících se z jedné v druhou. Logotyp z písma seříznutého na dolním účaří je přes svou fragmentálnost jasně čitelný a smysluplný, což dává celému logotypu další intenzívní podtext.
Axonometrie

Axonometrie

Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva

Design podstavce

Detail