Projekt
Lávka pro pěší v Českém Krumlově
Lávka přes rameno řeky Vltavy zkracuje spojení z parku do centra města.
Perspektiva

Název: Lávka pro pěší v Českém Krumlově Místo: Myší díra, Český Krumlov
Autoři: Ing. akad. arch. Vladimír Štulc, Ing. arch. Kryštof Štulc
Velikost: 3x30m
Rok: 2007
Typ: Projekt, Novostavba, Interiér
Kompletní info
Zpráva
Lávka pro pěší přes Vltavu – lokalita Myší díra

Architektonické řešení

Pěší lávka, uvažovaná jako spojnice levobřežního městského parku s prostorem pravobřežní tak zvané Myší díry, se nachází v centrální historické části města v kontextu se zástavbou městské památkové rezervace prohlášené za světové dědictví UNESCO. Konfigurace terénu je charakterizována dramatickým kontrastem ve výškovém uspořádání obou břehů v ohbí řeky. Pravý vnější břeh tvoří strmý poměrně vysoký hřbet, akcentovaný navíc městskou zástavbou. Vnitřní oblouk řeky naopak vyplňuje nízká náplavová rovina nepříliš vysoko nad hladinou Vltavy. S ohledem na tuto výraznou konfiguraci a harmonické kontextuální zasazení lávky do historického prostředí s vyhraněným charakterem a výtvarným nábojem, byla lávka navržena jako co nejjednodušší a měřítkově drobný objekt téměř technického charakteru. Architektonické řešení dělá z jinak inženýrského objektu nejkratší, v toku řeky bezpodporové spojnice dvou břehů pro chodce esteticky účinný tvar, komunikující nejen fyzicky s oběma břehy ale i s prostředím a charakterem okolí. Reflexe historického kontextu je navržena ve dvou variantách, odpovídajících dvěma rozdílným charakteristikám obou břehů.

V jedné variantě se přizpůsobuje historické zástavbě charakterizované plnými plošnými prvky zdí a vytváří oblou tunelovitou konstrukcí volnou citaci či reminiscenci na histprické kryté mosty a pěší lávky takže lávka odpovídá charakterem okolnímu historickému prostředí. Materiál a architektonický výraz je však současný a přináší nový vklad do dlouhým vývojem vytvářeného příběhu architektury místa.

V druhé variantě, tvarování v zásadě identického tvaru a konstrukčního principu, vychází z přírodních prvků parku . Vzniká tak jemná vzdušná síť, jako větve stromu se proplétajících prvků, formujících transparentní tunel – loubí jakoby tvořený nebo porostlý popínavou zelení. Minimální hmotností a průhledností konstrukcí lávka umožňuje téměř nezměněné vnímání původního prostoru. Vizuálně se stává spíše součástí parku a jeho náznakovým pokračováním a splynutím s městským prostředím, ve kterém vytváří nový kontrastní prvek, soudobého výrazu.

Funkčně lávka spojuje prostor Myší díry s parkovou stezkou na druhém břehu ( který je z větší části v záplavovém území stoleté vody). V konečném řešení by stálo za úvahu propojení lávky na schody vedoucí do města na pravém břehu a její pokračování překonávající záplavové území v parku na levém břehu, takže by zůstala funkční i při velké vodě.

Lávka je navržena s předepsanou rezervou volné výšky nad hladinou stoleté vody,
současně umožňuje i plavbu vorů a malých rekreačních plavidel. Lávka nemá
nepřiměřené nároky na pozemky v místě stavby. V definitivním stavu potřebná
plocha prakticky odpovídá půdorysu lávky, během výstavby bude potřebná ještě
plocha zařízení staveniště rozměrů cca 20 x 30 m. Podle dosavadních zjištění by se
v místě lávky neměly nacházet stávající inženýrské sítě.
Perspektiva 2

Perspektiva 3

Zákres do fotky

Varianta 2 - Perspektiva

Varianta 2 - Perspektiva 2

Varianta 2 - Perspektiva 3

Varianta 2- zákres do fotky

náhled